Jsme spolehlivým partnerem v moři legislativních změn. Naším krédem je odbornost, serióznost a schopnost naslouchat přáním klientů. Moderní doba vyžaduje chytrá, bezpečná a inovativní řešení, jejichž prostřednictvím lze navýšit efekt investovaných prostředků. Našimi klienty jsou významné společnosti, municipality i jednotlivci.

Naše služby

01

Pasportizace
pro veřejnou správu

Kvalitní pasportizace umožňuje efektivní správu a finanční plánování oprav a investic. Revidujeme i aktualizujeme stávající pasporty s důrazem na užitnou hodnotu pro klienty.

 • pasporty pozemních komunikací
 • pasporty dopravního značení
 • pasporty zeleně

02

Dopravní inženýrství

Pro udržitelnou dopravu a přijímání odpovědných řešení je nezbytné pracovat s  kvalitními podklady, které reflektují současný stav i navržené změny v rámci organizace a plánování rozvoje dopravy.

 • dopravní průzkumy
 • posuzování křižovatek
 • dopravní značení

03

Tvorba veřejných
prostorů

Na základě mnohaletých zkušeností v rámci velkých i méně rozsáhlých investičních akcí nabízíme řešení v různorodých situacích, od přípravy staveb, jejich povolovacích procesů, až po samotnou realizaci. Důraz na kvalitu a inovaci při tvorbě návrhů veřejných prostorů často není odpovídající soudobým možnostem. Se zájmem nám vlastním tvoříme kvalitní a ojedinělé návrhy pro partnery v řadě evropských zemí, od malého atria, po rozsáhlé městské části.

 • stavební část, vegetační prvky, umělecká díla ve veřejných prostorech
 • zpracování jednotlivých fází projektové dokumentace
 • zajištění realizace
 • konzultace a poradenství

04

Inženýrská činnost
ve výstavbě

 • poradenství v oblasti územního plánování
 • zastupování v rámci povolovacích procesů před orgány veřejné správy na všech stupních
 • projekční a geodetická činnost, výkon koordinátora BOZP při výstavbě
 • poradenství v rámci složitých povolovacích procesů a v oblasti správního soudnictví

05

Vzdělávací institut

 • vzdělávací kurzy a školení
 • kurzy průběžného vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
 • profesní vzdělávání v programech MBA a LL.M.

Praha 5 – Radotín
Topasová 797/21
15300

+420 602 377 081

AUDITE CZ s.r.o.
IČ: 27959244

Společnost AUDITE CZ s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmu Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129486.

© 2020 AUDITE CZ